środa 27 sierpień 2014
środa 27 sierpień 2014 - 10:01:20 Informacje Administrator

Program Ruchu Oburzonych Dla lokalnych społeczności przed wyborami samorządowymi 2014

Wersja do druku

Sytuacja w Polsce staje się dramatyczna. 
Narastają napięcia społeczne, których przyczyną jest stale pogarszająca się sytuacja materialna rodzin 
i nasilający się terror władzy, realizowany poprzez 
sądy, prokuratury, urzędniczą tępotę, banki, komorników, firmy windykacyjne… 
Natomiast działania formalnej władzy  i „grupy trzymającej władzę” 
coraz bardziej mają znamiona zaplanowanej prowokacji, 
mającej na celu wywołanie niekontrolowanych rozruchów społecznych jako pretekstu, do zwiększenia terroru. Terror ekonomiczny został już osiągnięty! 
Czy zbliża się czas podobnego terroru  psychicznego i fizycznego?   
 
Jest rzeczą oczywistą, ze wybory samorządowe nie zmienią obecnego ustroju państwowego 
ale mogą być pierwszym aktem oddolnego organizowania się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, które mogą zmienić wszystko. 
Oddolne organizowanie się to gwarancja, ze nikt nikogo „nie przywiezie w teczce” 
ani nie „zrzuci ze spadochronem”. Warunek jest tylko jeden: 
NIE WYBIERAMY TYCH CO OBIECUJĄ „GRUSZKI NA WIERZBIE” ale wybieramy tych co chcą ODZYSKAĆ POLSKĘ   
 
Gminy, to nasze małe ojczyzny. Władza gminna powinna czuć odpowiedzialność za los własnych obywateli. 
Kiedy politycy centralnych organów Państwa uważają, że „Polska istnieje tylko teoretycznie”, 
lub że „Polska to nienormalność”, 
odpowiedzialność na nasze życie, za przyszłość naszych rodzin – spada na lokalne społeczności i ich liderów. Jako Naród przeżyliśmy niejedną okupację, obecne zniewolenie 
ze strony światowych korporacji finansów i biznesu jest zakamuflowane,
podstępne, oparte na fałszu, obłudzie i hipokryzji. 
Cele te są realizowane przez kolejne rządy i ich ekipy partyjne.   
 
Dlatego Ruch Oburzonych wzywa Polaków do podjęcia trudu oddolnego organizowania się, 
mając na celu trzy obecnie najważniejsze zadania: 
- wzajemnej pomocy i opieki nad słabszymi, 
- reedukacji na temat prawdziwej polskiej państwowości, 
- wyszukanie i wypromowanie ludzi godnych zaufania i pełnienia funkcji publicznych. 
By osiągnąć te cele w ramach istniejącego porządku prawnego – Ruch Oburzonych apeluje do wyborców, wybierzmy nowe władze gminne, które będą: 
1.        Rozwijać lokalną przedsiębiorczość ukierunkowaną na zabezpieczenie miejscowych potrzeb społecznych. Nie ma potrzeby kupowania produktów produkowanych na drugim końcu świata.   
2.        Wspierać lokalne inicjatywy mieszkańców – rolników, przedsiębiorców, handlowców do tworzenia związków gospodarczych na podstawie wspólnych ustaleń umownych. 
3.        Rozwijać lokalną spółdzielczość, której zasady zostały wypracowane w Polsce przedwojennej. Wróćmy do pomysłów naszych ojców i dziadów, do rozwiązań organizacyjnych Polski sanacyjnej. 
4.        Promować zasadę Gospodarki Dobra Wspólnego jako przejaw troski o ochronę zasobów naturalnych, o powszechne zatrudnienie i poczucie osobistego szczęścia i satysfakcji z bycia w tej właśnie społeczności. 
5.        Upowszechniać walutę lokalną, rozwiązania które funkcjonują na całym świecie i są pomysłem na lepsze życie, możliwości pracy i realizowanie podstawowych potrzeb życiowych – w sytuacji braku środków finansowych w gospodarce.   
 
Ruch Oburzonych apeluje do Polaków! 
1.      Przyłączcie się do ogólnopolskiego komitetu wyborczego wyborców 
2.      Przygotujcie oddolnie listy wyborcze z osób, którym ufacie. 
3.      Określcie tym ludziom zadania, wynikające z potrzeb waszych środowisk. 
4.      Wypromujcie te osoby w kampanii wyborczej 
5.      A potem kontrolujcie realizację przyjętych zadań.                                                 
wtorek 26 sierpień 2014
wtorek 26 sierpień 2014 - 16:49:35 Informacje Administrator

Instrukcja Wyborcza

Wersja do druku

Fundacja im. Batorego umieściła w internecie instrukcję dla kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast oraz komitetów wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014. Ponieważ jest przygotowana bardzo czytelnie , polecamy ją do zapoznania się przez naszych członków i sympatyków , którzy chcą brać czynny udział w tych wyborach jako kandydaci.

Instrukcja do pobrania
poniedziałek 25 sierpień 2014
poniedziałek 25 sierpień 2014 - 07:11:10 Informacje Administrator

Koordynatorzy Wojewódzkich Zespołów Organizacyjnych Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota

Wersja do druku

Jesteśmy inicjatywą oddolną ruchów patriotycznych, narodowych i solidarnościowych. Otwarci na działania obywateli zatroskanych o własną przyszłość, dobro Narodu i pomyślność Ojczyzny. Ludzie, obudźcie się. "Każdą armię mozna pokonać, ale nie można pokonać idei, której czas nadszedł". Teraz jest ten czas.
 
Jan Sposób, Prezes Zarządu Ruchu Oburzonych


WIOLETTA ZARUCKA tel.791461107  e-mail 
KUJ./POMORSKIE – ANNA ZIENTARSKA  - tel.666063031 –aniaz712@wp.pl 
KUJ./POMORSKIE – ZBIGNIEW ADAMCZYK  tel.692729328 
LUBELSKIE – JAN SPOSÓB  -tel.53030065  e-mail 
LUBUSKIE – WIKTOR TUROWSKI – tel.514777117  - e-mail 
ŁÓDZKIE – ROBERT  SZULC.  Tel.883368319 -  e-mail 
MAZOWIECKIE – TADEUSZ BROWAREK  - tel.601200900  - e-mail 
WARSZAWA  - SŁAWOMIR  BIELICKI  -  tel.786867107  - e-mail 
OPOLSKIE  - ZENON TYMA   tel.602301615  e-mail 
PODLASKIE  - JACEK  PUCHNOWSKI  - tel.691398519 -  komandorjzp@gmail.com 
PODLASKIE  - ANDRZEJ KOCHANOWSKI  tel.600954834  e-mail 
POMORSKIE – KRZYSZTOF  KORNATOWICZ  -  tel.502421332 – e-mail 
ŚLĄSKIE   -  JERZY  DRYNDA  - tel.603193850  - e-mail 
ŚWIĘTOKRZYSKIE  - MARCIN WOŹNIAK  - tel.784374836   - e-mail 
WARM.-MAZURSKIE  - ALFRED  SURMA  -tel.501460828  - e-mail 
WIELKOPOLSKIE  - RYSZARD  ZIELIŃSKI  - tel.501271709  - dyskusja@vp.pl wakat ZACHODNIOPOMORSKIE  - ANDRZEJ BUGAJSKI – tel.501856595 - -andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl       
 
 
 
sobota 23 sierpień 2014
sobota 23 sierpień 2014 - 21:58:25 Informacje Administrator

Oszustwo wyborcze w Polsce

Wersja do druku

Jeśli Polacy dzisiaj tak nisko cenią własne przedstawicielstwo, także naszą Izbę, to nie tylko ze względu na jakość pracy, ale także z tego pierwotnego powodu, jakim jest poczucie niepełnego uczestnictwa, często fałszywego, zafałszowanego uczestnictwa obywateli w akcie wyborczym. Polacy od lat mają przekonanie - i to przekonanie narasta - że dzień, w którym wybierają swoich parlamentarzystów, jest tak naprawdę dniem wielkiego oszustwa polskiego wyborcy przez aparaty partyjne. Poseł Donald Tusk, 4 kadencja, 66 posiedzenie, 3 dzień (09.01.2004)

Istota demokracjiDemokracja jest systemem, w którym każdy pełnoprawny obywatel i grupa obywateli zrzeszonych lokalnie lub ponadregionalnie może w sposób swobodny, na równych prawach:
  1. Kandydować w wyborach do organów przedstawicielskich państwa,
  2. Zgłaszać własnych kandydatów na przedstawicieli do organów przedstawicielskich,
  3. Przekonywać do siebie lub do swoich kandydatów innych współobywateli,
  4. Wybierać w wolnych wyborach swoich przedstawicieli,
  5. Wprowadzać do organów przedstawicielskich tych kandydatów, którzy w swoim okręgu wyborczym przekonali do siebie odpowiednio większą liczbę wyborców.
Tylko system spełniający wyżej wymienione warunki może być nazywany demokracją. Każdy system, który je gwałci lub istotnie ogranicza nie jest prawdziwą demokracją. Istotą demokracji jest zatem swobodna i równa dla wszystkich obywateli możliwość aktywnego udziału w demokratycznych procesach decyzyjnych, w tym również możliwość aktywnego udziału w wyborach do organów przedstawicielskich państwa wyrażona wolnością kandydowania, zgłaszania kandydatów i wybierania ich w uczciwych wyborach na swoich przedstawicieli. Formalnie określa się to nieskrępowaną wolnością każdego obywatela do korzystania z czynnego i z biernego prawa wyborczego. Tak też formułuje to podpisany przez Polskę Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, który w Artykule 25 mówi: Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez żadnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i bez nieuzasadnionych ograniczeń:
  1. Uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli;
  2. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom swobodne wyrażenie woli;
  3. Dostępu do służby publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równości.
piątek 22 sierpień 2014
piątek 22 sierpień 2014 - 16:08:10 Informacje Administrator

Oburzeni Oddłużają Polaków /OOP/.

Wersja do druku


Skala zadłużeń w Polsce jest porażająca. Jak wynika z raportu Info Dług [1]. Wartość zadłużenia Polaków z tytułu zaległych płatności wyniosła 40,89 mld zł na koniec czerwca i jest najwyższa od 7 lat.
Mizernym wskaźnikiem jest spadek liczby dłużników – o 13,3 tys. tj. o 0,01. Mimo to aż 2 325 534 osób nie reguluje terminowo swoich zobowiązań, wynika z 28. edycji raportu InfoDług
Przez zadłużenia, spora liczba ludzi traci rokrocznie swoje domy, co jest możliwe w kraju, gdzie rządzą bezduszni bandyci w otoczeniu sfory nieprzeliczonej ilości firm i  osób pasożytujących na tym polu. Gdzie prawo dawno straciło swoje naturalne powiązanie ze sprawiedliwością, pozwalając na te zdumiewająco cyniczne praktyki.
Podobnie jest w sektorze przedsiębiorstw, gdzie rocznie bankrutuje ok. 1000 firm, a dane te dotyczą głównie spółek z o.o.[4]. Liczba poranionych osób fizycznych z obszaru mikro przedsiębiorstw jest trudna do uchwycenia i odzwierciedlona jest w zbiorze 2,3 mln osób nie regulujących terminowo swoich zobowiązań.
Niemożliwość  spłacenia zobowiązań tworzy szarą strefę, powiększając przestrzeń ubóstwa, prowadzącą do trwałego wykluczenia społecznego.  

Innym  rodzajem długu jest zadłużenie społeczne. Rodzimi rzezimieszkowie spod znaku PO i PiS-u oraz ich banksterscy kamraci, zadłużyli polskie rodziny [2] na kwoty dziesiątków tysięcy złotych i robią to dalej, aż do czasu..... przebudzenia się społeczeństwa.

Oburzeni traktują te sprawy priorytetowo i będą ścigać bez przedawnienia tych wszystkich, którzy są winni tej narodowej tragedii[5].
Nie ukryją się w londyńskich kanałach, ani na wyspach Pacyfiku te tłuste szczury mieniące się często politykami, a Trybunał Stanu i Służby Specjalne będą miały sporo pracy by oczyścić społeczeństwo polskie z tej zarazy.

 Ruch Oburzonych  inspirowany  działaniami swoich  amerykańskich kolegów [3] postanowił implementować te działania na grunt polski. Projektowi nadano roboczą nazwę Oburzeni Oddłużają Polaków /OOP/.

 Do pracy nad tym projektem będziemy potrzebowali ogromną rzeszę wolontariuszy i zawodowych fundraiser’ów, gdzie podstawowym celem będzie uwolnienie obywateli polskich  z pułapki zadłużenia, poprzez wykupowanie na wtórnym rynku finansowym, ich zobowiązań.


Wstępne zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: e-mail

Projekt wejdzie w fazę realizacji jesienią 2014 roku.
[1]http://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/Raporty/InfoDlug/2014_04_InfoDlug.pdf
[2]  link  
[3]  link
[4]  link
[5]   link

niedziela 17 sierpień 2014
niedziela 17 sierpień 2014 - 17:52:29 Artykuły Administrator

Projekt Obywatelskiego Obszaru Gospodarowania

Wersja do druku

        Projekt Obywatelskiego Obszaru Gospodarowania dotyczy w równej mierze swobód obywatelskich , jest również antidotum na choroby rynku pracy.
        Prawo do pracy jest naturalnym prawem człowieka, stanowi fundamentalne narzędzie zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka. Tymczasem dostęp do krajowego rynku pracy jest hamowany przez nadregulatywność prawną, niską absorpcję ludności zdolnej do pracy w krajowych przedsiębiorstwach. 
        Aby przywrócić to prawo, postulujemy wyodrębnienie obszaru wolnego od wszelkiej ingerencji aparatu państwa /fiskalnego i administracyjnego/ w granicach określonych  monetarnie /np 10 tys EUR na rok, pozwalającego na wyzwolenie potencjału usługowo-rzemieślniczego tkwiącego w naszym społeczeństwie.
        Projekt skorzysta z procedury przewidzianej dla Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej /ECI/ obecnej ponad dwa lata [1], jako narzędzia zwiększające partycypację obywatelską w tworzeniu prawa.
        Jeżeli nasza diagnoza jest trafna, to za rok, może trochę dłużej, znajdzie się w postaci dyrektywy unijnej z nakazem jej zastosowania w Polsce. Co więcej,  działania w obrębie tej inicjatywy są prawnie chronione i przeszkadzającym grozi kara od 5 m-cy do 3 lat więzienia.
        Zapraszamy do wspólnej pracy w tym projekcie.
[1] w Polsce nowe przepisy wchodzą w życie 21 maja 2014 r.
piątek 15 sierpień 2014
piątek 15 sierpień 2014 - 11:42:11 Wydarzenia Administrator

Cud nad Wisłą - BITWA WARSZAWSKA - 1920 r.

Wersja do druku

pilsudski_kossak.jpgDzisiaj mija 94 lata od pokonania przez Polskę potęgi sowieckiej .
W rocznice tą Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

Dla przypomnienia podajemy parę faktów z ówczesnych wydarzeń.

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921), walki toczone przez Polskę przeciw Rosji Radzieckiej o kształt granicy wschodniej i utrzymanie niepodległości. Po kapitulacji Niemiec rząd radziecki unieważnił ustalenia pokoju brzeskiego i rozpoczął operację zbrojną o kryptonimie Wisła (operacja Wisła, 1919). W jej wyniku wojska radzieckie miały wesprzeć ferment rewolucyjny ogarniający po zakończeniu I wojny światowej Europę Środkową. Akcja ta miała zapoczątkować rewolucję europejską i przynieść zwycięstwo komunizmowi.

Pochód wojsk radzieckich w pierwszej kolejności skierował się przeciw niepodległym republikom Białorusi i Litwy. W grudniu 1918 wojska radzieckie zajęły Mińsk, w styczniu 1919 Wilno i Kowno. 27.II.1919 proklamowano powstanie Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zajmowaniu terenów białorusko-litewskich przez Armię Czerwoną przeciwstawiała się jedynie ludność polska, organizując oddziały samoobrony.
wtorek 12 sierpień 2014
wtorek 12 sierpień 2014 - 18:17:03 Informacje Administrator

Spotkanie z Oburzonymi w Żarach

Wersja do druku

zary1.jpg


W sobotę 09.08.2014r. odbyło się w Żarach spotkanie zarządu Ruchu Oburzonych z mieszkańcami miasta.
W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Jan Sposób , Sekretarz Andrzej Bugajski oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiktor Turowski. Na spotkaniu w pięknym PARK HOTELU udział wzięło ponad 20 mieszkańców Żar.
Po przedstawieniu idei Ruchu Oburzonych oraz dalszych planów działania. rozpoczęto rozmowy nad powołaniem koła w Żarach oraz przygotowaniami do wyborów samorządowych. Mieszkańcy przedstawili nam problemy oraz  obraz nie ciekawej sytuacji w samym mieście. Patologiczny wręcz system sprawowania władzy przez obecną ekipę zmusił ICH do działania oraz szukania alternatywy wyborczej. 

Spotkanie z mieszkańcami trwało do godziny 21 w części oficjalnej .

zary2.jpg

Po zakończeniu części oficjalnej mieszkańcy zaprosili władze Ruchu Oburzonych na spotkanie przy grillu . W czasie spotkania rozmawiano na wszelkie tematy dotyczące ruchu do godziny 24 . W prawie rodzinnej atmosferze doszło do zbliżenia oraz większego poznania się.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu zadecydowali o powołaniu koła lokalnego w Żarach.
W czwartek w dniu 14.08.2014 na kolejnym już spotkaniu tym razem wewnętrznym zostaną powołane władze koła Ruchu .Załączony film jest relacją ze spotkania przedstawioną przez Telewizję Regionalną w Żarach link
Idź do strony  1 2 3 ...... 9 10 11